záhrada na kľúč
záhrada svojpomocne
servis a starostlivosť

Záhrada na kľúč

Kľúčom k optimálnemu využitiu priestoru je design spolu s vhodným funkčným delením záhrady. Ku každému miestu pristupujeme individuálne, pričom našim zámerom je skĺbiť Vaše požiadavky a potreby, priestorové možnosti a vytvoriť esteticky hodnotný priestor s optimálnym funkčným využitím. Zákazníkom poskytujeme kompletné služby a dodávky v oblasti záhradnej tvorby, od projektovej prípravy, terénnych prác, závlahových systémov, výsadby vegetácie až po založenie trávnika a následnú starostlivosť a poradenstvo. Zároveň k zrealizovaným záhradám ponúkame sezónnu – jarnú, letnú, jesennú starostlivosť, alebo kompletnú starostlivosť počas celého roka.

Záhrada svojpomocne

Pravidelná starostlivosť je cestou k pôvabnej záhrade aj roky po jej založení. Každá záhrada a jej vegetačná či technická skladba si vyžaduje individuálny prístup. Treba poznať botanické požiadavky vegetácie, technické prevedenie a spôsob udržiavania jednotlivých prvkov. Náš tím vyškolených odborníkov Vám bude rád nápomocný, či už na úrovni teoretického poradenstva alebo praktickej starostlivosti.

Servis a starostlivosť

Myšlienka “Záhrada svojpomocne” je určená pre tých, ktorí by si záhradu radi spravili sami pomocou vlastných síl, ale nevedia ako na to – či už po technickej stránke, alebo určiť vhodný výber vegetácie, rozmiestnenie biotických či abiotických prvkov, tvar záhonov a podobne. Preto ponúkame možnosť vypracovania projektovej dokumentácie, kde Vám záhradu odborne navrhneme, aby výsledkom bolo dielo, ktoré je esteticky hodnotné a zároveň pre Vás vhodne využiteľné.

Back to Top